سیاست حریم خصوصی

ورود کاربران محترم به وب ‏‌سایت مجموعه شکنج هنگام استفاده از پروفایل شخصی، ثبت سفارش و سایر خدمات ارائه شده توسط مجموعه شکنج به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط، قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین از سوی کاربر است.