برای اندازه‌گیری سایز انگشتر:
لطفا به جواهر فروشی مراجعه کنید و سایز دقیق رو به میلی متر برای ما ارسال کنید.
یا
قطر داخلی انگشتری که در حال حاضر دستتون می کنید رو با خط کش اندازه بگیرید و در ۳.۱۴ ضرب کنید، تا محیط دایره محاسبه شود و بعد با سایز های موجود در سایت تطبیق دهید.
•هرگونه اشتباه در سایز گفته شده به عهده ی خود شما مشتری عزیز می‌باشد.