صفحه درخواست تغییر ساز

نکات مهم درباره تغییر سایز

  • 1-3 روز زمان مورد نیاز برای تغییر سایز ، پس از دریافت می باشد.
  • 50،000 تومان هزنیه تغییر سایز و آبکاری مجدد اثر می باشد.
  • 20،000 تومان هزینه ارسال مجدد اثر می باشد.
  • محصولات شکنج قابل تغییر سایز در تمامی طلافروشی ها می باشند.

فرم درخواست تغییر سایز