صفحه مرجوعی شکنج

نکات مهم درباره تغییر سایز

آسودگی خاطر و رضایت‌مندی مشتریان همواره از اولویت‏‌های شکنج می باشد و شکنج در این راستا می‏‌کوشد تا هر سفارش در شرایط مطلوب و مورد انتظار به دست مشتری برسد.  اگر محصول خریداری شده شامل موارد زیر باشد می توانید محصول را مرجوع بکنید :

  • سایز اعلام شده انگشتر در سایت اشتباه بوده باشد
  • مخدوش بودن محصول در هنگام دریافت
  • از بین رفتن آبکاری و تمیزه کاری هنگام دریافت محصول
  • شکسته شدن یا داشتن ایراد در هنگام دریافت محصول
  • ایجاد تغییرات در محصول خریداری شده

فرم مرجوعی محصول