1. کار ساخت کالا به دلیل انحصاری بودن هر کالا، حدود ۳ الی ۴ هفته‌ی کاری زمان برده و تمامی کارها دارای شناسنامه‌ و بسته‌بندی شکنج می‌باشند.
  2. آبکاری کارها به دلیل اینکه توسط شکنج انجام نمی‌شود، ضمانتی ندارد.
  3. در صورت لغو سفارش 45 درصد از مبلغ سفارش کسر میشود و باقی آن واریز خواهد شد.
  4. در صورتی که سفارش شما بعد از 15 اسفند ثبت شود، ارسال آن بعد از 25 فروردین ماه ارسال خواهد شد.