تعبیر خواب انگشتر چیست و دیدن آن در خواب چه مفهمومی دارد

تعبیر خواب انگشتر چیست و دیدن آن در خواب چه مفهمومی دارد

تعبیر خواب انگشتر چیست ؟ دیدن انگشتر در خواب چه حکمی دارد ؟ دیدن انگشتر طلا در خواب باعث چه نشانه هایی در زندگی است ؟ تعبیر خواب انگشتر در مردان به چه صورت است ؟ اگر به دنبال تعبیر خواب برای پاسخ به سوالات خود هستید تا آخر ، این مطالب سایت طلا و جواهر شکنج همراه ما باشید .

دیدن یک شی یا حیوان در خواب تعبیر های متفاوتی از دیدگاه عالمان داشته و هرکدام از معبرین دیدگاه شخصی خودرا باز گو کرده اند و ما در این محتوی شما را با تعبیر دیدن انواع انگشتر در خواب آشنا کرده و توصیه میکنیم این مطالب را کامل بخوانید تا پاسخ سوالاتتان را دریابید .

خواب انگشتر چه تعبیری دارد

خواب انگشتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انگشتر چیست ؟

تعبیر خواب انگشتر ( طلا ، نقره ، بدل و … ) به صورت مختلف مثل هدیه دادن یا هدیه گرفتن و یا حلقه ی ازدواج و گم شدن انگشتر یا دزدیده شدن آن توسط کسی از دیدگاه معبرین نشانه های مختلفی دارد که بسیاری از آن ها ، آن را به نشانه ی پایداری و تعهد در رابطه یا مسئولیت هایی که فرد خواب دیده بر عهده دارد و یا به نظر عده ای دیگر نشانه ی زن و فرزند است .

 انواع مختلف دیدن انگشتر در خواب به گفته ی سایر معبران :

دیدن انگشتر در خواب مانند سایر خواب های دیگر تعاریف متعددی دارد که شما با توجه به خوابی که دیده اید میتوانید به دنبال معنای آن باشید . در ادامه ی مطلب شما را با تعبیر خواب از دیدگاه معبرین مختلف بیان میکنیم .

دیدن خواب با نگین سیاه

اگر شخص در خواب خود ببیند انگشترش نگین سیاه دارد بداند در زندگی با همسرش اختلاف داشته و جدایی در میان است .

تعبیر انگشتر با نگین در خواب

تعبیر انگشتر با نگین در خواب

همچنین اگر کسی در خواب ببیند انگشتری که یک نام مقدس بر روی آن حک شده دارد بیان گر این است که در زندگی به توفیق خواهد رسید .

گفته شده است که اگر فرد در خواب خود ببیند انگشتر خود را جایی گذاشته و رفته و مجددا به همان مکان باز گردد و انگشتر خود را آنجا نبیند تعبیر خواب به این صورت است که در زندگی مال خود را هدر داده است .

تعبیر خواب انگشتر نقره

اگر فردی در دوران سن ازدواج است و در خواب بیند کسی به او انگشتری از جنس نقره هدیه می دهد نشانه ی این است که با کسی ازدواج میکند که عشقشان ابدی خواهد بود .

 

تعبیر خواب پیدا کردن انگشتر

همچنین اگر شخصی در خواب پیدا کردن انگشتری یا خرید انگشتر  را بیند نشانه ی ثروتی ابدی در زندگی او خواهد بود .

دیدن خواب انگشتر توسط زن باردار یا شوهر آن زن ، به صاحب فرزند دختر شدن تعبیر شده است .

تعبیر گم کردن نگین انگشتر

اگر شخص در خواب خود ببیند که انگشتر را در دست دارد اما نگین آن را گم کرده ، نشانه ی عزل و کناره گیری از سمت خود می باشد و توسط اتفاقاتی که رخ می دهد باعث می شود آن اعتبار سابق را در خود نیابد .

ولی اگر بیند که به طور اتفاقی انگشترش را زیر پای خود له کرد ، بر اثر بی توجهی ، منفعتی را در زندگی خود از دست می دهد .
همچنین اگر چشمش به انگشتری افتد که نگین بر روی آن نبود بداند ، کاری که در آینده پیش رویش است هیچ منفعت و سودی براش ندارد .

تعبیر خواب انگشتر از قول حضرت یوسف ( ع) :

دیدن حلقه انگشتر فرزند است .

دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .

دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : نشانه ی خوش اخلاقی خواب دیده بوده و خوب است

تعبیر خواب انگشتر از قول حضرت دانیال نبی ( ع) :

خواب بیننده اگر در خواب خود ببیند که کسی به او انگشتری داد تا او را مهر کند ، نشانه ی این است که خواب بیننده به هر آنچه که لایق اوست خواهد رسید . یا اگر نقش انگشتر را در خواب نظاره کند خیر و نیکی در دنیا به او خواهد رسید . یا اگر خود را در مسجدی ببیند که شخصی به او انگشتری هدیه کرد بداند آن شخص عابد و  زاهد است . و یا اگر آن شخص تاجر بود ، تجارت نصیب او خواهد شد .

حضرت امام جعفر صادق ( ع ) فرموده اند :

اگر زنی در خواب خود ببیند که انگشترش را گم کرده ، در زندگی یا فرزندش و یا مالش را از دست می دهد . همچنین ایشان فرمودند : اگر فردی در خواب خود انگشتر نقره ببیند بداند 4 تعبیر دارد و آن : فرزند – زن – مال و مملکت اوست . ایشان فرمودند : اگر فرد در خواب خود بیند که انگشترش نگین زیبایی دارد بداند در زندگی به سود و منفعت بسیاری میرسد .

تعبیر دیدن خواب انگشتر از دیدگاه امام صادق (ع)

تعبیر دیدن خواب انگشتر

 

به گفته ی کارل یونگ ، روانشناس و پروفسور سوئیسی :

دیدن انگشتر در دست نشانه ی عشق و میزان تعهد و پایبندی شما در یک رابطه است .

شکستن انگشتر به گفته ی یونگ ، زیر سوال رفتن پایداری و دوام و یا پایان دادن به یک رابطه است .

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر فردی در خواب خود ببیند که انگشتری که در دست خود دارد  را هیچ گاه نداشته و از داشتن آن بسیار خرسند است بداند ، به یک موفقیت و پیروزی بزرگی خواهد رسید .

همچنین ، اگر در خواب خود ببینید که انگشتری را که بر شخصی به عنوان امانت به کسی داده بودید و او آن را به شما برگرداند ، نشانه ی این است که فردی که از او خواستگاری میکنید ، در خواست شما رد خواهد کرد و یا اگر واجد شرایط ازدواج نیستید ، به این معناست که آرزو یا خواسته تان براورده نخواهد شد .

شکستن انگشتر در خواب به گفته ی منوچهر مطیعی نشانه ی جدایی و تفرقه میان زن و شوهر است .

 

بیشتر بخوانید : انگشتر موکل دار چیست

 

محمدبن سیرین می گوید :

اگر شخص به طور کلی انگشتر را در خواب خود گم کرد بداند کسی را در زندگی از دست می دهد ولی بیانگر مرگ آن شخص نیست و این خواب برای زن خوب نیست . البته گم شدن انگشتر در خواب میتواند معانی مختلفی داشته باشد ، مثل به هم خوردن روابط دوستی ها یا به هم خوردن روابط میان زن و شوهر و جنس آن انگشتر که در تعبیر خواب نیز حائز اهمیت است .

جابر مغربی نیز می گوید :

اگر کسی در خواب ببیند انگشتری از جنس آهن در انگشت اوست بداند به قدرت و توانایی قابل توجهی دست پیدا می کند .

اگر در خواب انگشتری از جنس بلور بیند بداند از سایر مردم چیزی عایدش می شود .

همچنین اگر خواب انگشتری از جنس برنج و مس بیند بداند از مردم بی اصل و نسب چیزی به دستش خواهد رسید .

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر فردی که در خواب انگشتری از جنس سیم دیده است بداند مال او حلال می باشد و اگر انگشتر اهنی دید بداند هر انچه که دارد بسیار ناچیز می باشد .

تعبیر خواب انگشتر طلا چیست ؟

تعبیر خواب انگشتر طلا دارای تعابیر مختلفی است که چندتا از ان ها را بصورت اجمالی اینجا بررسی میکنیم :

حضرت امام جعفر صادق ( ع ) فرموده اند :“تعبیر خواب انگشتر طلا خوب است.”

دیدن خوابی که انگشتر طلا در آن باشد بر ببیننده آن خواب ، اگر فردی باشد که از موقعیت شغلی بالایی برخوردار است ، عزل و برکناری آن را خبر میدهد .

اگر زنی خواب انگشتر طلا ببیند ، نشانه ی مرگ همسر یا فرزندش خواهد بود .

گم کردن انگشتر طلا در خواب شوم و بد یمن است.

پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان به این معنی است که به موفقیت و شادکامی خواهند رسید.

تعبیر خواب انگشتر ازدواج ( حلقه نامزدی )

کارل یونگ می گوید : اگر کسی در خواب انگشتر ازدواج ببیند بیانگر این است که مدتی است راجب یک عشق ابدی و ازدواج می اندیشید و بیانگر عشق است و اگر به خواستگاری فکر میکنید دیدن خواب انگشتر ازدواج یا حلقه نامزدی نشانه ی نگرانی در آن امر است .

شکستن حلقه ازدواج در خواب نشانگر خاتمه دادن به رابطه است .

تعبیر دیدن خواب انگشتر

تعبیر دیدن خواب انگشتر

 

اگر در خواب دیدید که حلقه ازدواجتان را گم کردید بدانید موضوعی در ازدواجتان هنوز حل نشده است و اگر مجرد هستید و در خواب حلقه ی ازدواجی یافتید بدانید رابطه ای که برقرار کرده اید به مرحله جدیدی رسیده .

این نکته را هم باید متذکر شویم که تفاوت بین حلقه و انگشتر وجود دارد و به همین جهت بین تعبیر خواب حلقه و انگشتر هم متفاوت است .

 

 آیا شما هم در خواب خود انگشتر می بینید ؟ شما چه تعبیری برای خواب دیدن انگشتر می دانید ؟

دسته‌بندی: مقالات شکنج

پر فروش ترین محصولات شکنج

 • 1,919,000تومان

 • 388,850تومان

 • 704,000تومان

 • 590,000تومان

آخرین مقالات

مقالات مرتبط رو حتما ببینید

درباره نویسنده: عطیه اسدی

75495e6938fd0c813232319fb21f4f4d?s=72&d=mm&r=g

نظر شما برای ما با ارزشه

2 دیدگاه

 1. c64aa60ad8affe2913496a4ad7418482?s=54&d=mm&r=g
  ریحانه علیزاده 1402-12-05 در 11:34 ب.ظ - پاسخ

  سلام
  معرفی خوبی بود. بعضی از این محصولات رو ندیده بودم، ممنون که باعث شدید با این محصولات آشنا بشیم.

 2. 722ccec8f9f478f9e4c90f1c610db6e5?s=54&d=mm&r=g
  سادات 1402-01-17 در 11:39 ق.ظ - پاسخ

  من خواب دیدیم که انگشترمو گم کردم و بعد شکم درد گرفتم بعدش انگشتر رو پیدا کردم پوشیدم خوب شدم