تعبیر خواب گوشواره چه معنایی دارد ؟

تعبیر خواب گوشواره چه معنایی دارد ؟

یکی از خواب هایی که اکثر زنان و دختران می بینند خواب گوشواره است و اگر شما هم خواب گوشواره طلا دیده اید و در پی تعبیر آن هستید همراه ما باشید ، در این مقاله قصد داریم تعبیر خواب گوشواره طلا را از دیدگاه امامان و بزرگان را در این مقاله جمع آورده ایم .

دیدن گوشواره در خواب تعبیر های مختلفی به همراه دارد و شرایطی که در خواب می بینید می تواند معانی مختلف داشته باشد . این خواب ها می تواند نمادی از روابط با اطرافیان یا ترس ها و حتی آرزو هایتان باشد در صورتیکه خواب گوشواره را دیده اید به حنس فلزی که گوشواره از آن ساخته شده بیشتر دقت کنید تا این مسئله به شما در پیدا کردن تعبیر گوشواره کمک می کند .

تعبیر خواب گوشواره به روایت امام جعفر صادق

تعبیر خواب گوشواره به روایت امام جعفر صادق را از چهار وجه نقل شده است و دیدن گوشواره در خواب به تنهایی تاثیر گذار نبوده و حالاتی که در خواب دارید بر تابیر نهایی تاثیر بسیار زیادی دارد :

دیدن گوشواره در خواب چهار وجه است :

  • اول دیدن گوشواره در خواب نشانه فزونی جمال است .
  • دوم دیدن گوشواره در خواب نشانه آموختن علم است .
  • سوم دیدن گوشواره در خواب نشانه جاه و بزرگی می باشد .
  • چهارم دیدن گوشواره در خواب نشانه غم و اندوه است .

تعبیر گوشواره به روایت ابن سیرین

ابن سیرین درباره تعبیر خواب گوشواره می گوید : اگر ببینید هر دو گوش گوشواره دارد دلیل آن این است که از مردم زینت و جمال می یابید و اگر ببینید از هر دو گوش او مروارید آویخته بود دلیل آن این است که علم قرآن آموزد و دانا شود .

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

 

تعبیر گوشواره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی خواب گوشواره را این گونه تعبیر می کند که :

  • اگر زنی در خواب ببیند گوشواره ای دارد که به گوشش برازنده می نماید و خوشش می آید خوب است چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت .
  • اگر زنی در خواب ببیند که گوشواره لنگه به لنگه ، به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند .
  • اگر مردی در خواب ببیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده تا او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود .
  • اگر در خواب ببیند گوشواره گران بهایی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بها است صاحب فرزند پسر می شود زیرا گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلایی آن دختر است .

تعبیر خواب گوشواره به روایت ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی نیز در مورد خواب گوشواره طلا تعبیر دارد که در ادامه به آن اشاره ای خواهیم داشت :

  • اگر مردی در خواب ببیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم که دلیل است برای طلاق زنش و آن را از زندگی خود بیرون کند .
  • اگر مردی ببیند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را طلاق می دهد .

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گردنبند طلا

تعبیر خواب گوشواره به روایت لیلا برایت

یکی دیگر از معبران خواب یعنی لیلا برایت است که تعبیر خواب گوشاره را به دو صورت می بیان می کند  اگر در خواب مشاهده كنيد كه گوشواره اى هديه گرفته ايد ، بيانگر آن است كه در شغل خود پيشرفت مى كنيد . خريدن گوشواره در خواب ، به معناى آشنايى با افراد جديد است .

تعبیر خواب شکستن گوشواره

اگر در خواب ببینید که گوشواره شما شکست می تواند نشانه این باشد که از ادامه راه ناامید شده اید . ممکن است تمام برنامه هایتان به هر دلیلی با شکست مواجه شده است . در هر صورت دیدن این خواب نشانه نوعی نا امیدی از ادامه راه برای رسیدن به آرزو ها  و اهداف است .

تعبیر گوشواره انداختن مرد در خواب

اگر مرد هستید و در خواب ببینید که گوشواره انداخته اید معمولا خوب نیست . چیزی و یا کسی احساسات شما را جریحه دار کرده است .

ممکن است کسی غرور شما را خورد کرده است یا کاری انجام داده است که احساس کوچک بودن می کنید . معمولا زمانی که به یک مرد خیانت می شود ممکن است این خواب را چندین بار ببیند .

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

 

بیشتر بخوانید : نحوه تشخیص طلا اصل از بدل

تعبیر خواب گوشواره فروختن در خواب

اگر در خواب ببینید که گوشواره های خود را می فروشید ، تعبیر آن است که عهد و پیمانی را می شکنید . اگر زمان کافی برای انجام دادن کاری که به کسی وعده می دهید را ندارید ، بهتر آن است که چنین وعده ای به کسی ندهید .

اگر در خواب ببینید که ناگهان پولتان کم است و هیچ راهی ندارید به جز آنکه گوشواره های خود را به کسی بفروشید که پولی در ازای خرید آن ها پرداخت می کند ، این خواب نشان دهنده آن است که دوست ندارید به قول و قراری که با کسی گذاشته اید پایبند بمانید . بعلاوه شاید سعی می کنید از پذیرفتن مسئولیت یا انجام وظایفی که بر عهده دارید شانه خالی کنید . بهتر است در تعامل با اطرافیان خود سر قولتان و حرفی که زده اید بایستید و به آن ها ثابت کنید که به آنچه گفته اید عمل می کنید . به این ترتیب  ، به آسانی می توانید اعتماد دیگران را بیشتر جلب کنید و خودتان و هرکسی که با شما در تعامل قرار می گیرد را در موقعیتی برنده – برنده قرار بدهید .

تعبیر خواب گوشواره خریدن در خواب

اگر در خواب خود را در حال گوشواره خریدن یا خرید گوشواره ببینید ، این خواب نمادی از آشفتگی و به هم ریختگی در زندگی واقعی تان است . فهمیدن اینکه حقیقت کجاست و دروغ کجاست در زندگی کاری سخت و دشوار خواهد شد باید هر آنچه رخ می دهد را به دقت مورد توجه قرار دهید.

اگر در خواب ببینید که پشت ویترین مغازه ای ایستاده اید و ناگهان یک جفت گوشواره خیره کننده را می بینید و فورا آن را می خرید ، تعبیر آن است که دوستان نزدیک یا افراد خانواده شما به زودی از شما یا اقدامات اخیرتان و رفتا شما ناراحت و ناامید می شوند . بعلاوه ، این خواب به شما هشدار می دهد که در کارهای خود محتاط تر باشید ، به احساساتی که به عزیزان خود نشان می دهید بیشتر دقت کنید . احساسات شما می تواند آن ها را به طرز عجیبی تحریک کند . روابط نزدیک و صمیمانه خود را پرورش دهید و از آن ها مراقبت کنید . این روابط در هنگام عبور شما از بالا و پایین های زندگی حامی و پشتیبان شما هستند .

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره

 

تعبیر خواب پیدا کردن گوشواره

اگر در خواب ببینید که گوشواره ای را پیدا می کنید ، تعبیر آن است که شما ممکن است مسبب بدبختی دیگری شوید ، خانواده ای را از هم بپاشید یا با خیانت خود رابطه ای را خراب کنید .

اگر در خواب ببینید که مشغول تمیز کردن اتاقی هستید و ناگهان گوشواره ای قیمتی و باارزش که به مادربزرگ تان تعلق داشته است را پیدا می کنید ، تعبیر آن تجربه هایی شاد و لذت بخش در زندگی تان است. بعلاوه این خواب به این مفهوم است که در زندگی واقعی ثروتمندتر و خوشبخت تر می شوید . مدتهاست که سخت کار کرده اید و منتظر رسیدن چنین روزهایی بوده اید . به گرمی از این نشانه های خوش یمن استقبال کنید و بدانید که فراوانی برای آن ها که به دنبالش هستند هیچ حد و مرزی ندارد .

تعبیر خواب گوشواره طلا :

اگر باردار هستید و در خواب گوشواره طلا خریدید یا به شما هدیه داده شد به معنی اینست که در پسری به دنیا خواهید آورد و اگر مجرد هستید تعبیر خواب گوشواره طلا به معنی ازدواج تان در مدت کوتاه است . اما به گفته معبران خواب ، گوشواره طلا درخواب نشان سرازیر شدن برکت و بالا رفتن درآمد شماست.

فروشگاه طلا و جواهر شکنج

فروشگاه طلا و جواهر شکنج با محصولات متنوع و خاص خود در قالب انگشتر ، گردنبند و گوشواره که با طراحی دقیق و شکیل و با بهترین و خالص ترین فلزات ساخته است . محصولاتی مانند گردنبند دانشگاه تهران را به عنوان هدیه برای همکلاسی قدیمی و یا انگشتر های شهر شکنج را برای عزیزانتان سفارش دهید .